Cím: Debrecen, Bem tér 9. Tel.: +36 52 420-788, E-mail: bemdent.praxis@gmail.com
Skype: BemDent, Rendelési idő: H,SZ,P: 8-14 óráig, K,CS: 13-19 óráig.


Betegtájékoztató (letöltés)

Tisztelt Betegek/Hozzátartozók!

A Bemdent fogorvosi rendelő, mint gyógyító szervezet legfontosabb célkitűzése, hogy a szolgáltatásait igénybevevő beteg számára hozzáférhető, megfelelő színvonalú és megkülönböztetés nélküli ellátást biztosítson. Házirendünk a gyógyulást váró, segítségre szoruló betegek és hozzátartozóik, továbbá az egészségügyi szolgáltatást végző szakemberek számára egyaránt útmutatóként szolgál.

A fogorvosi ellátás során az eredményes gyógyításért, a sikeres végeredményért nem csupán a szakemberek, hanem a beteg és hozzátartozója is sokat tehet. Az együttműködés érdekében, kérjük, ismerkedjenek meg a betegeink érdekeit szolgáló

Általános tájékoztató táblákon tesszük közzé a rendelési időt, az ellátást végző szakorvos nevét. A fogorvosi alapellátást végző rendelések szüneteltetéséről, a helyettesítő szakorvos nevéről az adott rendelő ajtaján tájékoztató olvasható.

Betegbejelentkezés-betegfogadás

 • előzetes bejelentkezés/előjegyzés alapján (telefon: 0652/420-788)
 • visszarendelt beteg esetében a megbeszélt időpontban
 • illetve bejelentkezés nélkül sürgős estben

A rendelés igénybevétele előtt

 • a személyigazolványt
 • a társadalombiztosítási kártyát
 • a lakcímkártyát kérjük előkészíteni!


Visszarendelt betegek: az előző orvosi dokumentációt (kezelőlapot) készítsék elő, és a beszólításig a rendelő előtt várakozzanak!

TÁJÉKOZTATJUK, hogy személyes és egészségügyi adatait a hatályos jogszabályok alapján titkosan kezeljük. Kizárólag a gyógykezeléshez szükséges adatokat rögzítjük.

MOBILTELEFONOKAT a rendelőkbe, a váróhelyiségekbe való belépés előtt kérjük kikapcsolni, vagy némítani. HANGHORDOZÓ eszközök használata csak füldugóval engedélyezett!

A VÁRÓTERMI FOGASON (a váróhelyiségben) elhelyezett tárgyakért, anyagokért, a parkolóban várakozó gépkocsikért az egészségügyi szolgáltató felelősséget nem tud vállalni!

A FOGORVOSI RENDELŐ TERÜLETÉN A DOHÁNYZÁS ÉS SZESZESITAL FOGYASZTÁS TILOS!

A betegeket a betegellátással kapcsolatban megillető jogok és kötelezettségek

A betegeket megillető jogok gyakorlása az 1997.évi CLIV. Egészségügyi Törvény előírásainak megfelelően történik.

A beteg jogai:

 • egészségügyi ellátáshoz való jog
 • egészségügyi ellátás visszautasításának joga
 • orvosi titoktartáshoz való jog
 • emberi méltósághoz való jog
 • kapcsolattartás joga
 • tájékoztatáshoz való jog
 • önrendelkezés joga
 • egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
 • orvosi kezeléssel, ellátással kapcsolatos panasz kivizsgálásának joga

A beteg kötelezettségei:

 • más beteg jogait tiszteletben tartani
 • az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait szem előtt tartani
 • a rendelőhelyiség tisztaságát, csendjét megőrizni
 • a rendelő felszerelését, berendezéseit rendeltetésszerűen használni
 • az egészségügyi dolgozókkal, képességei és ismeretei szerint együttműködni köteles: a kórisme megállapításához korábbi betegségeiről, gyógykezeléséről, gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről a fogorvost tájékoztatni; esetleges fertőző betegség tényéről tájékoztatást adni; a gyógykezeléssel kapcsolatban kapott rendelkezéseket betartani; a személyes adatait hitelt érdemlően igazolni; az egészségügyi ellátását érintő korábban tett jognyilatkozatról tájékoztatást adni; a jogszabályok és a szolgáltató által előírt térítési díjat megfizetni.

Panaszával fordulhat:

 • A rendelő vezetőjéhez: Dr. Szakács János fogszakorvoshoz
 • MOK Fogorvosok Területi Szervezetének Etikai Bizottságához
 • A betegjogi képviselőhöz

Betegjogi képviselő neve: Kristóf Péter.
Elérhetősége: 0620/4899548 DEOEC Látogatóközpont, Nagyerdei krt. 98.
A fogorvosi rendelő vezetése Panaszkivizsgálási Szabályzatában foglaltak szerint jár el betegpanasz esetén.

KÖZPONTI FOGORVOSI ÜGYELET: Debrecen, Szent Anna utca 11. áll az akut ellátást igénylők rendelkezésére. Telefonszám: 0652/416-261 Munkaszüneti napokon: 8 - 14 óráig

További információt, segítséget kérjen munkatársainktól!

Gyógyír az érzékeny fogaknak:

Speciális ganodermás fogkrém az érzékeny fogakra, mely nem tartalmaz szacharint és színezőanyagokat. Ganozhi fogkrém részletek